marți, 24 martie 2015

La Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi s-a deschis expoziţia „Interferenţe etnografice”

Muzeul de Istorie şi Etnografie Bălţi împreună cu partenerul român Muzeul Bucovinei din Suceava, partenerul ucrainean Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi  şi partenerul român Consiliul Judeţean Suceava desfăşoară în perioada 15 noiembrie 2013 – 14 mai 2015 proiectul transfrontalier „Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul”, cu o valoare totală de 208.500 euro.


Proiectul transfrontalier „Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul” MIS ETC 2317 prevede  organizarea succesivă a  3 expoziţii temporare la Suceava, Bălţi, şi Cernăuţi, locaţiile alese fiind sălile de expunere  ale muzeelor partenere, fiecare cu durata de 20 de zile, ( februarie – aprilie 2015) cu piese de factură etnografică digitizate şi prezentate în 4 cataloage trilingve (română, ucraineană, engleză), care vizează portul popular, mobilierul, ceramica şi textilele de interior.                                                                                                                  
Expoziţiile sunt realizate după tematica comună „Interferenţe etnografice” pe scheletul câtorva elemente de muzeotehnică.
Ideea de bază o reprezintă reproducerea unui colţ de interior de casă ţărănească având ca punct de reper un cuptor tradiţional, vatra fiind locul de transmitere a tradiţiilor culturale.

 Întrucât patrimoniul cultural etnografic din cele trei regiuni are un fond comun, abia putându-se sesiza anumite particularităţi, fiecare expoziţie, făcând apel la patrimoniul mixt de factură română, ucraineană sau moldoveană deţinut de fiecare muzeu,  facilitează reflectarea unei realităţi etnografice şi culturale existente de o parte şi de alta a graniţelor şi  determina o mai bună înţelegere a contextului cultural regional şi a moştenirii etnografice.

Recent la Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi  s-a deschis expoziţia „Interferenţe etnografice”, manifestare  circumscrisă proiectului transfrontalier   „Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul” în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.

Pornind de la cuptorul tradiţional, în muzeu a fost realizat un colţ de interior de casă ţărănească,  încadrat cu elemente de mobilier precum masa, patul, lada de zestre sau culmea, care  sunt  nu doar exponate în sine, ci alături de cuptor şi suport pentru piesele de ceramică, textile de interior sau port popular.

În ziua vernisajului, localul muzeului bălţean a devenit neâncăpător- am avut un public vizitator numeros. La eveniment au participat muzeografii celor trei instituţii partenere,  profesori, meşteri populari, lucrători din domeniul culturii, studenţi.

În cadrul vernisajului  un cuvânt de salut au adresat celor prezenţi la muzeu reprezentanţii APL, Consulatul Ucrainei la Bălţi ,Guvernului în teritoriu , Ministerului Culturii, directorii muzeelor partenere .

Cei prezenţi la eveniment au primit 4 cataloage trilingve:  “Port Popular”, “Textile de interior”, “Ceramică” şi “Mobilier”.

Expoziţia de la Bălţi poate fi vizionată pe parcursul a 20 de zile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu