duminică, 17 august 2014

Schimb de experiență româno-ucrainiano-moldovean în domeniul conservării şi protejării patrimoniului cultural mobil din colecțiile muzeale


Muzeul Bucovinei împreună cu partenerul ucrainean - Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi şi partenerul moldovean - Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți desfăşoară în perioada 11-17 august 2014, la Suceava, la Centrul pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene din str. Universitatii nr 46, sesiuni de informare şi ateliere de lucru  în domeniul conservării şi protejării patrimoniului cultural mobil din colecţiile muzeale. Schimbul de experiență are loc în cadrul proiectului transfrontalier Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul, finanţat în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 „Promovarea activităţilor people to people”, cod MIS-ETC 2317.
Schimbul de experiență organizat de către Muzeul Bucovinei împreună cu muzeele partenere cuprinde 3 sesiuni de informare, desfăşurate astfel: Sesiunea I de Informare la Suceava, la Muzeul Bucovinei, cu o durată de 7 zile; Sesiunea II de Informare la Cernăuți, la Muzeul Regional de Arhitecută Populară și Trai, cu o durată de 5 zile; Sesiunea III de Informare la Bălți, la Muzeul de Istorie și Etnografie, cu o durată de 5 zile.

sâmbătă, 1 februarie 2014

Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul

Muzeul Bucovinei împreună cu partenerul ucrainean Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi, partenerul moldovean Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți și partenerul român - Consiliul Judeţean Suceava desfăşoară în perioada 15 noiembrie 2013 – 14 mai 2015 proiectul transfrontalier "Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul".