duminică, 1 martie 2015

Expoziţie INTERFERENŢE ETNOGRAFICE

Muzeul de Istorie şi Etnografie Bălţi împreună cu partenerul român - Muzeul Bucovinei partenerul  ucrainean - Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi,  şi partenerul român - Consiliul Judeţean Suceava organizează, în perioada 23 martie – 11 aprilie 2015, expoziţia INTERFERENŢE ETNOGRAFICE.

Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 23 martie 2015, ora 12, la Muzeul de  Istorie şi Etnografie Bălţi


Expoziţiile, organizate de cele trei muzee partenere, sunt realizate în cadrul proiectul transfrontalier Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul,  cod MIS-ETC – 2317, finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 de către Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate şi Parteneriat şi co-finanţat de către statele participante în program, având un buget total de 208.500 euro.

Pentru valorificarea patrimoniului cultural de factură etnografică aparţinând celor trei muzee partenere în proiect vor fi organizate trei expoziţii temporare, care au scopul de a prezenta publicului larg un crâmpei de viaţă materială şi spirituală comun civilizaţiilor ţărăneşti de la răsărit de Carpaţi.
De asemenea, prin bugetul proiectului, au fost realizate patru tipuri de cataloage de promovare a obiectelor reprezentative de port popular, ceramică, ţesături de interior şi mobilier tradiţional, obiecte de factură etnografică aparţinând muzeelor partenere în proiect. Cataloagele vor fi distribuite gratuit  în cadrul expoziţiilor.

Expoziţiile se vor realiza după o tematică comună, pe scheletul câtorva elemente de muzeotehnică. Ideea de bază o reprezintă reproducerea unui colţ de interior de casă ţărănească având ca punct de reper cuptorul tradiţional. Spaţiul va fi încadrat cu elemente de mobilier (masă, pat, ladă de zestre) care vor fi nu doar exponate în sine, ci, alături de cuptor, şi suport pentru piesele de ceramică sau textilele de interior. Portul popular bărbătesc şi femeiesc va fi etalat cu ajutorul a  şase manechine. Locaţiile alese sunt sălile de expunere ale Muzeului de Istorie şi Etnografie din Bălţi,
Muzeului de Ştiinţele Naturii Suceava şi cele ale Muzeului Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi.

Prin faptul că patrimoniul cultural etnografic din cele trei regiuni are un fond comun, pe alocuri abia putându-se sesiza particularităţi, fiecare expoziţie, făcând apel la patrimoniul mixt de factură română, ucraineană sau moldoveană deţinut de fiecare muzeu, va facilita reflectarea unei realităţi etnografice şi culturale  existente de o parte şi de alta a graniţelor şi va determina o mai bună înţelegere a contextului cultural regional şi a moştenirii etnografice.

Expoziţiile se vor desfăşura succesiv la Suceava, Bălți și Cernăuţi, durata fiecărei expoziții fiind de 20 de zile.


Contact:
Dobrogeanu Ludmila-coordonator de proiect
muzeubalti@gmail.com
tel. +37323124368
Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu