duminică, 10 mai 2015

Final de proiect la Muzeul Bucovinei

SĂ NE PĂSTRĂM TRECUTUL PENTRU A NE CREA VIITORUL - COD MIS ETC 2317


Muzeul Bucovinei împreună cu partenerul ucrainean Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi, partenerul moldovean Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți și partenerul român - Consiliul Judeţean Suceava  au implementat  în perioada  15 noiembrie 2013 - 14 mai 2015,  proiectul transfrontalier Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul,  cod MIS-ETC – 2317,  având o valoare totală de 208.500 euro echivalentul a 923.405 lei.


OBIECTIVUL GENERAL AL  atins prin proiect -  dezvoltarea cooperării transfrontaliere, în vederea relevării moştenirii culturale comune, prin crearea și consolidarea de relații de colaborare, cooperare și cunoaştere reciprocă între instituţiile de cultură de profil muzeistic, aflate de o parte şi de alta a graniţei.

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiect: 1) Intensificarea schimbului şi transferului de cunoştinţe şi bune practici în domeniul protejării patrimoniului cultural mobil, prin organizarea de sesiuni de informare, între 24 gestionari de colecții  români,  ucraineni și moldoveni; 2)  Ameliorarea stării de sănătatea a patrimoniului cultural mobil, deţinut de muzeele partenere, prin implementarea în comun, de către gestionarii de colecții, a unor măsuri de protecţie eficiente a bunurilor culturale şi de prevenire a riscurilor de deteriorare; 3) Îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei muzeale prin valorificarea şi promovarea în comun a patrimoniului cultural mobil şi crearea de produse culturale transfrontaliere.

În cadrul activităţilor proiectului s-au desfăşurat trei schimburi de experienţă – sesiuni de informare la care au participat gestionarii de colecţii de patrimoniu cultural  din cele trei muzee implicate în proiect. Pe parcursul celor trei sesiuni de informare şi 17 ateliere de lucru, care s-au desfăşurat la Suceava, Cernăuţi şi Bălţi, gestionarii de colecţii din muzeele partenere şi-au dezvoltat noi abilități şi au asimilat noi cunoştinţe şi bune practici în domeniul conservării şi protejării patrimoniului cultural mobil. A fost elaborat şi tipărit într-un tiraj de 300 de exemplare un  Ghid de bune practici privind protejarea patrimoniului cultural mobil, instrument de lucru care familiarizează  gestionarii de patrimoniu tehnici şi proceduri noi de lucru în domeniul conservării patrimoniului.

Prin bugetul proiectului au fost achiziţionate 42 de echipamente IT, 44 aparate de masură şi control a condiţiilor de microclimat din depozitele de colecţii şi un sistem informatic de digitizare şi gestiune a patrimoniului  muzeal cu ajutorul cărora s-au digitizat un total de  57.632 de piese de patrimoniu şi au fost monitorizate 34.701 obiecte de patrimoniu din 24 de depozite de colecţii ale muzeelor partenere în proiect.

Proiectul, prin activităţile sale, a stimulat şi consolidat cooperarea transfrontalieră între muzee și a facilitat transferul de bune practici în domeniul conservării şi protejării patrimoniului cultural, urmărind să aprofundeze competenţele profesionale şi sociale ale gestionarilor de colecţii de patrimoniu cultural. Digitizarea patrimoniului în muzee a afectat pozitiv şi direct grupul ţintă reducându-se volumul de muncă, îmbunătăţindu-se calitatea muncii, asigurîndu-se  accesul facil la conţinutul digitizat, astfel crescând  gradul de acces şi numărul de persoane interesate de patrimoniul cultural.

Pentru promovarea patrimoniului cultural aparţinând muzeelor partenere au fost editate 4 tipuri de cataloage - Mobilier, Port Popular, Ceramică, Teșături de Interior, cu un tiraj total de 12.000 de bucăţi, publicaţii în care au fost valorificate colecţii etnografice de port popular, ceramică, mobilier tradiţional şi textile de interior - patrimoniu comun celor trei muzee partenere. Fiecare muzeu partener în proiect a primit spre distribuire gratuit în cadrul celor trei expoziţii temporare organizate succesiv la Suceava, Bălţi şi  Cernăuţi – INTERFERENŢE ETNOGRAFICE  cataloagele cu colecţii comune care au avut scopul de a  valorifica patrimoniul cultural mobil.

La nivelul zonei transfrontaliere, rezultatele proiectului  contribuie la crearea şi dezvoltarea unui mediu cultural de cooperare transfrontalieră comună, a unui dialog intercultural activ și a unei reţele muzeale de comunicare şi relaţionare între actorii culturali. Împreună, membrii reţelei muzeale transfrontaliere trilaterale au reușit să îmbunătăţească simţitor acele sectoare de activitate, considerate prioritare pentru activitatea muzeală, obţinând următoarele beneficii: digitizarea a 57.632 de piese de patrimoniului, prezervarea şi monitorizarea a 24 de depozite de colecţii, valorificarea cultural - educativă a patrimoniului, prin elaborarea şi diseminarea a patru tipuri de cataloage de colecție (Mobilier, Port Popular, Ceramică, Teșături de Interior) cu un tiraj de 12.000 exemplare.

Proiectul, prin activităţile sale, a reuşit să apropie instituţii de cultură – muzee aflate de o parte şi de alta a graniţei - şi să consolideze relaţiile interumane prin organizarea şi desfăşurarea de acţiuni comune care vizează protejarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului cultural existent de o parte şi de alta a frontierei.

Protejarea eficientă a patrimoniului cultural mobil şi valorificarea acestuia favorizează pe termen mediu şi lung dezvoltarea atractivităţii celor trei muzee,  reprezentând astfel o importantă resursă pentru dezvoltarea turismului cultural în zonele de graniţă, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei economice din zona de frontieră.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu