duminică, 17 august 2014

Schimb de experiență româno-ucrainiano-moldovean în domeniul conservării şi protejării patrimoniului cultural mobil din colecțiile muzeale


Muzeul Bucovinei împreună cu partenerul ucrainean - Muzeul Regional de Arhitectură Populară şi Trai din Cernăuţi şi partenerul moldovean - Muzeul de Istorie și Etnografie Bălți desfăşoară în perioada 11-17 august 2014, la Suceava, la Centrul pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene din str. Universitatii nr 46, sesiuni de informare şi ateliere de lucru  în domeniul conservării şi protejării patrimoniului cultural mobil din colecţiile muzeale. Schimbul de experiență are loc în cadrul proiectului transfrontalier Să ne păstrăm trecutul pentru a ne crea viitorul, finanţat în cadrul Programului Operațional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 „Promovarea activităţilor people to people”, cod MIS-ETC 2317.
Schimbul de experiență organizat de către Muzeul Bucovinei împreună cu muzeele partenere cuprinde 3 sesiuni de informare, desfăşurate astfel: Sesiunea I de Informare la Suceava, la Muzeul Bucovinei, cu o durată de 7 zile; Sesiunea II de Informare la Cernăuți, la Muzeul Regional de Arhitecută Populară și Trai, cu o durată de 5 zile; Sesiunea III de Informare la Bălți, la Muzeul de Istorie și Etnografie, cu o durată de 5 zile.
Domeniul vizat, în cadrul activităților acestui schimb de experiență, va fi Protejarea patrimoniului cultural mobil iar tematica atelierelor de lucru se va axa pe - Evidența, gestiunea și inventarierea digitală a patrimoniului cultural mobil, Instrumente de lucru ale gestionarului de colecție și prezervarea patrimoniului cultural mobil. La Sesiunea I de informare de la Suceava vor participa 24 de specialiști din care 12 gestionari de colecții români, 6 gestionari de colecții ucraineni și 6 gestionari de colecții moldoveni. Schimbul de experiență va continua cu Sesiune II de informare la Cernăuți, la care vor participa 6 gestionari de colecții români și 6 ucraineni, pe următoarele colecții: ceramică port popular, lemn, țesături, podoabe și instrumente muzicale. Sesiunea III de informare se va desfășura la Bălți şi vor participa 6 gestionari de colecții români și 6 moldoveni, pe următoarele colecții: documente, etnografie, numismatică, artă, arheologie și istorie.
Cu finanţare prin bugetul proiectului a fost elaborat şi tipărit un Ghid de bune practici privind protejarea patrimoniului cultural mobil, instrument de lucru care va familiariza gestionarii de patrimoniu cu noile tehnici şi proceduri de lucru în domeniul conservării patrimoniului. Ghid de bune practici privind protejarea patrimoniului cultural mobil va fi distribuit gratuit de către Muzeul Bucovinei bibliotecilor comunale, orăşeneşti şi municipale, claselor cu specializarea conservare-restaurare de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava, specialiştilor conservatori, muzeelor partenere din judeţ şi ţară.
Tot prin bugetul proiectului a fost achiziţionată aparatură IT şi aparatură de masură şi control cu ajutorul căreia vor fi digitizate 25.000 de piese de patrimoniu şi vor fi monitorizate 24 de depozite de colecţii ale muzeelor partenere. Pentru digitizarea patrimoniului au fost achiziționate servicii pentru crearea unui soft de digitizare a patrimoniului cultural mobil -  COLECŢIILE MUZEALE ONLINE. Vor fi introduse într-un sistem informatic de evidenţă şi gestiune, de către gestionarii de colecţii, bunuri muzeale aparținând patrimoniului cultural mobil, din cele trei muzee partenere. Digitizarea patrimoniului cultural mobil va permite conservarea digitală pe termen lung a materialului cultural și accesibilitatea online a patrimoniului deținut de muzeele partenere, atât a specialistului de muzeu cât și a altor persoane interesate, acțiuni esențiale pentru a permite accesul la cultură și cunoaștere în era digitală din zona transfrontalieră. Accesul public la  patrimoniul cultural mobil al Muzeului Bucovinei se va putea face de pe pagina web a acestuia, unde se va regăsi un meniu special pentru baza de date cu patrimoniul cultural digitizat. În total prin proiect vor fi digitizate 25.000 de bunuri de colecție.
Protejarea eficientă a patrimoniului cultural mobil, valorificarea, digitizarea şi accesibilitatea acestuia online de către publicul larga va favoriza dezvoltarea atractivităţii celor trei muzee, reprezentând astfel o preţioasă resursă pentru dezvoltarea turismului cultural în zonele de graniţă, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei economice din zona de frontieră. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu